Кипър

ДАНЪЧНА СИСТЕМА В КИПЪР
След присъединяването си към ЕС, Кипър не се разглежда като офшорна дестинация и местните фирми не подлежат на данъчни рестрикции от останалите страни членки.

Корпоративния данък е със ставка 10%. В сила са спогодби за избягване на двойно данъчно облагане с 44 държави. Регистрираните в Кипър фирми, не се разглеждат като местни лица за данъчни цели, когато не се менажират и контролират в Кипър. Такива фирми НЕ подлежат на данъчно облагане в Кипър.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тип фирми Дружества с ограничена отговорност
Минимален изискуем капитал Няма
Минимален брой акционери 1
Минимален брой директори 1
Годишни отчето Да, попълнени на гръцки език и одитирани
Анонимност Да, може да бъде осигурена чрез предоставяне на доверителни услуги от лицензирана фирма
Регистриран офис адрес Да
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu