Малта

ДАНЪЧНА СИСТЕМА В МАЛТА
Присъединяването на Малта в рамките на ЕС, направи страната конкурентна юрисдикция за данъчно планиране и изграждане на корпоративни структури. Данъците върху приходите в Малта се определят на база приходите от всички източници, включително капиталови печалби, продажба акции и дялове, недвижима собственост и други активи. Малта е единствената държава в рамките на ЕС в която дължимия данък печалба от дейността на фирмите се разглежда като данъчен кредит за собствениците на фирмите при изплащане на дивиденти – full imputation system. По този начин ефективната данъчна ставка за търговски фирми се приравнява на 5%, а за пасивни холдингови фирми, данъчната ставка е 0%.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

Тип фирми Дружества с ограничена отговорност
Език за изготвяне на публични документи Английски
Време за регистрация 1 седмица
Време за регистрация 350 евро
Минимален брой акционери 1
Изискване за наличие на местен акционер Не
Анонимност Да, може да бъде осигурена чрез предоставяне на доверителни услуги от лицензирана фирма
Минимален капитал 1 200 евро
Изискване за местен директор Не
Регистриран офис адрес Да
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu