Правила и Условия

Осъществявайки достъп до уеб страницата на “Зара Консулт” ООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу.В противен случай нямате право да използвате тази уеб страница.
 
Съдържанието на уеб страницата на “Зара Консулт” ООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.
 
Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на “Зара Консулт” ООД. Вие имате право да разглеждате уеб страницата на “Зара Консулт” ООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на “Зара Консулт” ООД за това. Позволено е използването на тази уеб страница и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.
 
Уеб страницата на “Зара Консулт” ООД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на “Зара Консулт” ООД и тази уеб страницата.
 
“Зара Консулт” ООД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на уеб страницата, и всички приложения и модули на уеб страницата www.zaraconsult.com са собственост на “Зара Консулт” ООД. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: office@zaraconsult.com.
 
Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на “Зара Консулт” ООД и са защитени от Закона за авторското право. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.zaraconsult.com притежава “Зара Консулт” ООД. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на “Зара Консулт” ООД. Всички права са запазени.
При използването на материали от интернет страниците на www.zaraconsult.com, всички партньори и клиенти се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!
 
При ползването на тази уеб страница се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на “Зара Консулт” ООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
 
Промяна на правилата и условията за ползване на уеб страницата на “Зара Консулт” ООД си запазва правото да променят тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени промени. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в уеб страницата. Това споразумение между “Зара Консулт” ООД и посетителите на уеб страницата се прилага, докато една от страните не го прекрати.
 
Потребителят можете да го прекрати преставайки да използва уеб страницата на “Зара Консулт” ООД и унищожавайки материалите, които сте “свалили”, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея.
 
Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на уеб страницата първо ще бъдат предупредени и в случай че продължат да не ги спазват ще бъдат пред приети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на уеб страницата на “Зара Консулт” ООД.
 
Посещавайки вече уеб страницата на “Зара Консулт” ООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на уеб страницата. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте уеб страницата и предоставената в нея информация. Ние сме създали тези правила с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки фирмената ни уеб страница.
 
Ако имате някакви въпроси или коментари относно уеб страниците на “Зара Консулт” ООД, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@zaraconsult.com.
 
С използване на нашата уеб страница, считаме че приемате условията изложени по-горе.

Винаги сме тук за да Ви помогнем!
    Винаги сме тук за да Ви помогнем!