От много години насам Европейските компании са разкъсани между високите разходи на аутсорсинга в юрисдикциите с непреференциа-лен данъчен режим и ниските обслужващи нива в офшорните зони.

Днес това се променя бързо, когато много фирми откриват Източна Европа като перфектно място за аутсорсинг обслужване на клиенти и по-точно – България, която сега е една от водещите доставчици на аутсорсинг в Европа.

Секторът отговаря за 5.5% от БВП на цялата страна към края на 2020г., с общи приходи на компаниите от над 2.9 млрд.евро, по данни на ауторсинг асоциацията AIBEST. Общо приходите на всички аутсорсинг компании в страната са нараснали с 19.6% през изминалата 2020година.

Според годишния доклад на AIBEST, приходите от този сектор ще се повишат до 4,7 млрд.евро през 2022г или 8,9% от БВП за България.

Кризата с COVID-19 допълнително допринася за увеличаването на аутосринг компаниите в България и дори се очаква поредния локдаун да увеличи делът от икономиката предвиден за аутсорсинг индустрията през следващите две до три години.

От години аутсорсинг индустрията е определяна като една от най-перспективните в българската икономика и числата потвърждават това.

Защо българия?

 • Данъчни облекчения;
 • Ниски бизнес разходи;
 • Стимули за привличане на чуждестранни инвеститори;
 • Ниски разходи за наем и недвижими имоти;
 • Изключително добро качество на наети помещения в сравнение с други Европейски страни, а цените на комуналните услуги също са сравнимо по-ниски;
 • Сравнимо най-ниските разходи за труд в Европа. Работодателите в България плащат 5-8 пъти по-малко в сравнение с други европейски страни;
 • Високо кoкачество на работната сила в България. Големите инвеститори в България ползват привилегията за социалното осигуряване и могат да се възползват от нисък данък печалба – до 0%.

През годините, Зара Консулт имаше възможността да работи като подизпълнител на водещи доставчици на аутсорсинг и да създаде стабилни сътрудничества.

 

Какво правим като подизпълнител

 • Изчисляване на нетните възнаграждения (заплати, бонуси, надбавки), подаване на данъчни декларации на работодателя и служител, фишове за заплати на служителите;

 • Икономия на разходи – поради по-ниските разходи на труд;

 • Качество на работната сила – високо съотношение на образовани, опитни и добре обучени кадри, владеещи английски език.

 • Отдалечен достъп – България има една от най-бързите интернет връзки в света;

 • Благоприятен данъчен режим (компаниите с бизнес дейност в България се възползват от най-ниските данъчни ставки в рамките на ЕС – 10% плосък данък).

Като цяло, аутосрсингът ще продължи бързия си растеж, породен от икономическите, политическите или социалните предизвикателства, пред които компаниите се сблъскват през последните няколко години. Страни като България, обаче, се установяват като изключително подходящи за предоставяне на аутсорсинг услуги.

За повече информация – свържете се с нас

Публикации

Винаги сме тук за да Ви помогнем!
  Винаги сме тук за да Ви помогнем!