Счетоводно обслужване

  • Абонаментно счетоводно обслужване
  • Изготвяне на отчети на български и английски език
  • Национални и международни счетоводни стандарти
  • Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
  • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
  • Ежедневен счетоводен контрол
  • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
  • Мониторинг на паричните потоци
  • Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети

 

Предоставяйки своите услуги, Zara Consult освобождава клиентите си от поддържане на отдел Счетоводство и отдел ТРЗ, наемане на допълнителен специализиран персонал (счетоводители) и закупуване на скъпо струващ счетоводен софтуер.
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu