Банкиране

  • Откриване на разплащателни банкови сметки
  • Електронен мониторинг на паричните потоци
  • Изготвяне на платежни нареждания
  • Електронно банкиране
  • Контрол посредством втори подпис
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu