Вътрешен Одит

Вътрешния одит има за цел оценка на сложен комплекс от фактори, рефлектиращи върху рискови области в дейността на една организация. Резултатите са превенция и оптимизация на бизнес процесите и тяхното администриране, съдействие на клиента при управлението на риска и подобряване на финансовите резултати.

 

Екипът от одитори на Zara Consult ще навлезе в детайлите на вашата фирма, за да ви осигури конструктивно и професионално консултиране в областта на бизнес риска, системите за финансов контрол, IT системите, данъчното облагане, данъчното и бизнес планиране.

 

  • Преглед и оценка на съществуващия вътрешен одит
  • Преглед и оценка на бизнес процесите и съответствието им с добрите практики
  • Стратегии за намаляване на риска и работни планове
  • Консултиране с цел подобряване на вътрешно фирмената методология
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu