Международен Рипортинг

  • Изготвяне на финансово счетоводни справки и отчети съгласно Националните и Международни стандарти
  • Изготвяне на бюджети за дъщерни компании
  • Изготвяне на отчети за консолидация
  • Участие в международен консолидационен процес
  • Изготвяне на отчети за международни одитори
  • Месечни мениджмънт справки и отчети
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu