Задължителен Рипортинг

  • Проверка на съобразността на счетоводните операции с Международните и Български
  • Изготвяне на всички задължителни отчети и справки съгласно българското законодателство
  • Изготвяне на всички отчети за провеждане на задължителен независим одит
  • Изготвяне на статистически отчети
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu