Данъчни декларации

  • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
  • Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
  • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
  • Интрастат
  • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu