Регистрация на фирма в България

За да регистрираме вашата фирма ще имаме нужда от информация относно:
Име на фирмата
Име на фирмата.
Предмет на дейност
Представете ни основната дейност на бъдещата фирма и ние ще изготвим предмета на дейност, заложен в учредителния акт.
Основен капитал
Съгласно действащото законодателство минималният изискуем основен капитал е 2 лева. Нашите консултанти ще ви посъветват относно размера на основния капитал на вашата фирма.
Съдружници
Всяка регистрирана фирма трябва да определи минимум еин държател на акции или дялове. Ако вашият съдружник е чуждестранно лице, ще изготвим необходимата документация на английски език и ще подсигурим апостил и легализация.
Управител
Всяка фирма следва да има минимум един Управител или Изпълнителен директор.
Регистриране на адрес на управление
Съгласно българското законодателство всяка фирма следва да има легитимен адрес на управление.
В случай на необходимост нашите клиенти могат да се регистрират на основният ни фирмен адрес.
Време за регистрация на фирма
Вашата фирма ще бъде регистрирана в рамките на една работна седмица.
НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ НИ УСЛУГИ:
  • Разкриване на нов бизнес
  • Регистриране на фирма
  • Общи събрания
  • Дружествени решения
  • Прехвърляне на дружествени дялове и акции
  • Продажба на фирма
  • Оценка на дялове и акции
  • Сливания и придобивания
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu