Регистрация на фирма в България

За да регистрираме вашето дружество ще имаме нужда от информация относно:
Име на дружеството
Име на дружеството.
Предмет на дейност
Представете ни основната дейност на бъдещето дружество и ние ще изготвим предмета на дейност, заложен в учредителния акт.
Основен капитал
Съгласно действащото законодателство минималният изискуем основен капитал е 2 лева. Нашите консултанти ще ви посъветват относно размера на основния капитал на вашето дружество.
Съдружници
Всяко регистрирано дружество трябва да определи минимум еин държател на акции или дялове. Ако вашият съдружник е чуждестранно лице, ще изготвим необходимата документация на английски език и ще подсигурим апостил и легализация.
Управител
Всяко Българско дружество следва да има минимум един Управител или Изпълнителен директор.
Регистриране на адрес на управление
Съгласно българското законодателство всяко Българско дружество следва да има легитимен адрес на управление.
Време за регистрация на дружеството
Вашето дружество ще бъде регистрирано в рамките на 1-2 работни дни.
НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ НИ УСЛУГИ:
  • Разкриване на нов бизнес
  • Регистрация на Българско дружество
  • Общи събрания
  • Дружествени решения
  • Прехвърляне на дружествени дялове и акции
  • Продажба на дружеството
  • Оценка на дялове и акции
  • Сливания и придобивания
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu