Международно Данъчно Планиране

Ние непрекъснато следим промените в данъчното законодателство както в България, така и в подбрани бизнес зони извън страната, за да можем да съветваме нашите клиенти как да извличат максимална полза от различните данъчни режими. Нашите консултанти са добре запознати с международните спогодби за избягване на двойно данъчно облагане между Република България и над 80 държави, както и с процедурите по прилагането им. Наши партньори са водещи международни консултантски фирми в областта на избягване на двойно данъчно облагане, инвестиционни продукти, частно банкиране.
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu