Правни Услуги

Някои от основните ни правни и консултантски услуги:
 • Консултации по Търговския закон
 • Консултации по създаване на оптимална бизнес структура
 • Регистрация на фирма АД, ООД, Клонове и Представителства
 • Joint ventures с чуждестранни компании
 • Регистрация на патенти и запазени марки
 • Договори и споразумения
 • Легализация и апостил на международни документи
 • Контакт и представителство пред НАП
 • Процедури по избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултации по инвестиции и бизнес предложения
 • Консултации по преструктуриране на бизнес
 • Консултации по несъстоятелност и ликвидация
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu