Бизнес Консултации

Някои от основните консултантски услуги:

 

 • Разкриване на нов бизнес
 • Регистриране на фирма
 • Общи събрания
 • Дружествени решения
 • Прехвърляне на дружествени дялове и акции
 • Продажба на фирма
 • Оценка на дялове и акции
 • Сливания и придобивания
 • Due diligence и фирмено проучване
 • Стратегическо бизнес планиране
 • Финансов анализ
 • Кандидатстване за отпускане на банков кредит
 • Кандидатстване за финансиране от фондове
 • Бизнес план
 • Съдебни бизнес дела
 • Изходни бизнес стратегии
 • Несъстоятелност и ликвидация
 • Приватизация
 • Съвместна дейност
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu