Данъчно-Правни Консултации

Някои от основните ни консултантски услуги:
 • ДДС
 • ЗКПО
 • ЗОДФЛ
 • Изплащане на дивиденти
 • Данъци, удържани при източника
 • Мита, такси, акцизи
 • Социални и здравни осигуровки
 • Данъчно планиране
 • Данъчни облагателни актове
 • Национални счетоводни стандарти
 • Международни счетоводни стандарти
 • Избягване на двойно данъчно облагане
 • Международни консултантски услуги
 • Финансов анализ
 • Контакти с данъчна администрация
 • GDPR
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu