Финансови Консултации

Корпоративни Финанси и Други Финансови Услуги
 • Финансов Анализ
 • Финансово Моделиране
 • Бизнес Оценяване
 • Кандидатстване за кредити и заеми
 • Финансово и инвестиционно консултиране
 • Управление на фондове
 • Аналитично бизнес развитие
 • Проверка на състоянието
 • Сливания и Придобивания
 • Стартиращи предприятия
 • Венчър кепитъл, Дялови участия, Бизнес ангели
 • Първично и частно публично борсово предлагане
 • Услуги за дългови решения
Опитът на специалистите в Зара Консулт показва засилено търсене напоследък на корпоративни финансови услуги за съществуващи предприятия от една страна и подготвителни финансови действия за стартиращи или компании във фаза на разтеж. Ние отчитаме нуждата от повишена финансова култура във връзка със увеличените изисквания на финансиращите институции и търсенето на алтернативни форми на корпоративно финансово поведение.
Задълбоченият финансов анализ, моделиране и бизнес оценяване в Зара Консулт се основават на качествена счетоводна информация, боравене и интерпретация на финансовите данни и съотношения, съчетани със модерна софтуерна платформа по международен финансов стандарт. Това съчетание ни помага да предлагаме надеждни и успешни решения в полза на собствениците и акционерите за добавяне на стойност и ръст на печалбите.
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu