Защо Zara Consult?
Ние сме независима фирма от правоспособни счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, базирани в гр.София. Специализирани сме в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.
International Tax Planning Association ISO 9001
WTP Advisors Bulgarian Chamber of Commerce
picture-bulgaria

Предизвикателствата, пред които е изправен чужденец при разкриване на банкова сметка в България

Промените свързани с разкриване на корпоративни и лични банкови сметки все повече дават отражение на бизнеса в България, особено когато в структурата има чуждестранно участие. Всички нововъведения и по-стриктни изисквания, остават активни бизнеси без шанс да оперират, в случай че не отговарят на новите правила. А те са свързани именно с представляващите дружеството и собствениците на капитала…
 
Бъдещето на аутсорсинга в България

От много години насам Европейските компании са разкъсани между високите разходи на аутсорсинга в юрисдикциите с непреференциален данъчен режим и ниските обслужващи нива в офшорните зони. Днес това се променя бързо, когато много фирми откриват Източна Европа като перфектно място за аутсорсинг обслужване на клиенти и по-точно - България, която сега е една от водещите…
 
България – привлекателен избор при данъчната безизходица

Дълго време Европейските страни членки избягваха високите си данъчни ставки чрез така нареченият “Данъчен рай“ или преместването на техните бизнеси в офшорните юрисдикции. Както вече всички знаем, това е все по-рядка практика в днешно време и причините за това са много, а ето и основните: Одобреният от 90 държави стандарт за автоматичен обмен на данъчна…
 
Еврогрупата подкрепи България по пътя й към еврозоната

Еврогрупата приветства намерението на българските власти да въведат необходимите елементи за успешното влизане в ERM II. След конструктивни дискусии с ЕЦБ, Комисията, държавите-членки от еврозоната и Дания, България пое редица ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавен преход и участие в ERM II. Що се отнася по-специално до банковия надзор,…
 
Ниски такси за преводите в евро в целия Европейски съюз

Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение по предложение на Комисията, с което презграничните плащания в евро ще станат по-евтини в целия ЕС. Благодарение на договорените правила ще се осигури и пълна прозрачност при превалутирането, когато потребителите плащат с карта. Комисията приветства политическото споразумение, което ще позволи на потребителите и предприятията в еврозоната и извън…
 
Standard&Poor’s потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB-/A-3'. Перспективата пред рейтинга също се потвърждава и остава положителна. В обобщения коментар на S&P Global Ratings се казва, че паричните условия в България продължават да се подобряват, нарастването на кредитите подкрепя растежа и страната постига напредък по присъединяването си…
 
Макроикономическата прогноза на Европейската комисия очаква растежът на Българската икономика да остане висок

Европейската комисия (ЕК) очаква растежът на българската икономика да достигне 3,7 % през 2019 г. Вътрешното търсене е основният двигател на икономическата активност в страната. Повишението на частното потребление се подкрепя от положителните развития на пазара на труда, нарасналото доверие на потребителите и растежа на реалния разполагаем доход. Инвестициите също остават силни, подкрепени от ниските лихвени…
 
България и СИДДО – благоприятен данъчен режим!

България е една от юрисдикциите с благоприятен данъчен режим, която се стреми да подсигури по-добър бизнес климат с по-малко бюрократични процедури за малкия и среден бизнес чрез уеднаквяване на националната нормативната уредба с тази на Европейския съюз /ЕС/. Това, което се наблюдава като трайно задълбочаваща се закономерност, е, че България успешно интегрира правото на ЕС…
 
BREXIT – щастлив край или задънена улица?

След месеци на преговори Великобритания и ЕС постигнаха съгласие за BREXIT. Точно в 11ч., петък, 29 март 2019 г. -Обединеното кралство напуска ЕС.  Срокът за напускане може да бъде удължен, в случай че всички 28 страни членки на ЕС се споразумеят за това, но в момента всички страни се фокусират върху тази дата като ключова.…
 
BREXIT – ХРАМА НА ОБРЕЧЕНИТЕ

Сключването на сделка за Брекзит с Европейският съюз отне година и половина на Британският Министър-председател Тереза Мей. Великобритания получи една абсолютно несъвършена сделка, на която така или иначе беше обречена. Отне по-малко от месец за да стане ясно, че парламентът няма да одобри предложеното споразумение за Брекзит и то ще бъде отхвърлено с голяма разлика…
 
Дигитализацията подкрепя експортната насоченост на малките и средни предприятия в България

Българското правителство подкрепя цифровизацията на МСП и увеличава дела на дигиталната търговия като силен инструмент за увеличаване на българския износ. Министерството на икономиката се стреми да бъде активен партньор на бизнеса като опосредства съвместни инициативи със световните лидери в сферата на информационните технологии. Стимули като съвместни курсове, организирани с Google, за обучение в дигитални умения…
 
КОЙ СЛЕДВА ДА ПОДАДЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 143Ш ОТ ДОПК ЗА ЦЕЛИТЕ НА АВТОМАТИЧНИЯ ОБМЕН НА ОТЧЕТИ ПО ДЪРЖАВИ?

Кой следва да подаде уведомление по чл. 143ш от ДОПК за целите на автоматичния обмен на отчети по държави?   Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“   Актуално към 01. 11. 2017 г. (Бел. ред. В коментара „Последните изменения на ДОПК в областта на административното сътрудничество - автоматичен обмен на данъчни становища, отчети по държави…
 
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu