България – привлекателен избор при данъчната безизходица

Дълго време Европейските страни членки избягваха високите си данъчни ставки чрез така нареченият “Данъчен рай“ или преместването на техните бизнеси в офшорните юрисдикции.

Както вече всички знаем, това е все по-рядка практика в днешно време и причините за това са много, а ето и основните:

  • Одобреният от 90 държави стандарт за автоматичен обмен на данъчна и банкова информация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която ще позволява на местните служби да са абсолютно наясно с личните авоари и активи; Тук е важно да се спомене, че и множество офшорни юрисдикции подписват директиват, с която се съгласяват да обменят данъчна и банкова информация.
  • Събираемост на данъците – всички тези правителства, подписали АОФИ, приеха да „ликвидират данъчните парадайси“, за да могат да постигнат по-голяма събираемост на данъците и да премахнат механизмите за заобикалянето им.
  • Глобалицацията – процесът, който е събираемост между горните две основни причини за краят на офшорът. Това е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации, хора, идеи, капитали, технологии и елементи на културата.

С всички тези драстични промени, бизнесът търси разумен изход.

Абсолютно ясно стана вече, че от данъците няма как да избягаме, но какъв е алтернатичният вариант ?

От дълго време насам България се явява по-атрактивна сред останалите ЕС членки с привлекателните си данъчни ставки.

Тя може да предложи много възможности за активни дружества в цяла Европа. Чрез използването на българска фирма индивидуално или като част от международна структура, може драстично да облекчи данъчната тежест на данъкоплатците.

Идеята на българската данъчна система е да бъде привлекателна, а просто да е с една от най-ниските данъчни ставки в ЕС. Данъчната система в България е изключително улеснена и достъпно приложима.

Български данъкоплатци се възползват от  10% корпоративен данък и  10% данък върху доходите на физическите лица от целият им световен доход (фиксирана ставка), липса на  данък върху наследството в България, от 0-5% данък върху дивидентите, както и много други предимства, за които може да намерите повече информация тук: https://www.zaraconsult.com/bg/why-bulgaria/

Тази благоприятна данъчна система изключително добре защитена oт промени и работи перфектно от 2007 г. насам.

Zara Consult Menu