Ниски такси за преводите в евро в целия Европейски съюз

Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение по предложение на Комисията, с което презграничните плащания в евро ще станат по-евтини в целия ЕС. Благодарение на договорените правила ще се осигури и пълна прозрачност при превалутирането, когато потребителите плащат с карта.

Комисията приветства политическото споразумение, което ще позволи на потребителите и предприятията в еврозоната и извън нея да се възползват в еднаква степен от ниските разходи при презграничните операции в евро. С новия регламент също така ще се гарантира, че таксите за превалутирането са напълно прозрачни и сравними, като така потребителите ще имат по-ниски разходи при превалутирането, когато пътуват или пазаруват в чужбина.

Благодарение на постигнатото споразумение гражданите на държавите членки извън еврозоната също ще получат едно от предимствата, които носи еврото, а именно да извършват операции в евро, като заплащат ниски такси, използвайки високоефикасната инфраструктура за плащания в евро. Освен това с Регламента ще се увеличи конкуренцията в областта на услугите за превалутиране. Той ще даде възможност на европейците лесно да проверяват и сравняват таксите за превалутиране при плащане в чужбина с картите си или за изпращане на пари онлайн в държава с различна валута на ЕС.

До днес презграничните плащания в евро от държави членки извън еврозоната можеха да достигнат до 20 евро в някои държави, докато таксите за същите презгранични плащания от държавите членки от еврозоната са много ниски или дори може да не се налагат такси. Договорените правила ще дадат възможност на потребителите и предприятията извън еврозоната да се възползват в пълна степен от единния пазар и от ефикасната инфраструктура за плащания в евро, когато изпращат, теглят пари в брой или плащат в чужбина в евро. Сега таксите за всички плащания в евро извън еврозоната (в рамките на ЕС) ще бъдат същите като при вътрешните плащания в местната официална валута. Това означава, че разходите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много ниски, или дори няма да има такива.

Zara Consult Menu