Дигитализацията подкрепя експортната насоченост на малките и средни предприятия в България

Българското правителство подкрепя цифровизацията на МСП и увеличава дела на дигиталната търговия като силен инструмент за увеличаване на българския износ.

Министерството на икономиката се стреми да бъде активен партньор на бизнеса като опосредства съвместни инициативи със световните лидери в сферата на информационните технологии. Стимули като съвместни курсове, организирани с Google, за обучение в дигитални умения на над 26 000 души, са само пример.
През последните 10 години бяха инвестирани над 1 милиард евро в подкрепа на МСП по Оперативна програма “Конкурентоспособност” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Голяма част от тези средства са предназначени за въвеждане на иновативни и технологични решения.

Добавената стойност на ИТ сектора в страната, която обхваща всичко от компоненти до софтуерни продукти, възлиза на над 1,4 милиарда евро годишно, като нараства с 22% в сравнение с 2016 г. Според Евростат около 65 000 българи работят като специалисти в областта и всяка година над 4 000 студенти се дипломират в ИТ специалности във висши учебни заведения в България.

Съществува и нарастващ интерес от страна на чуждестранните инвеститори в сектора. Много предприемачи от ЕС създават български компании, за да се възползват от растящия пазар и благоприятната бизнес среда.

През последната седмица на ноември 2018 г. заместник-министърът на икономиката Александър Манолев откри дискусия за дигиталните предизвикателства пред бизнеса. Форумът беше организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Сдружение Национална Бизнес Мрежа. На откриването му присъства еврокомисарят по дигитална икономика и общество Мария Габриел.

Zara Consult Menu