Предизвикателствата, пред които е изправен чужденец при разкриване на банкова сметка в България

Промените свързани с разкриване на корпоративни и лични банкови сметки все повече дават отражение на бизнеса в България, особено когато в структурата има чуждестранно участие. 
Всички нововъведения и по-стриктни изисквания, остават активни бизнеси без шанс да оперират, в случай че не отговарят на новите правила. 
А те са свързани именно с представляващите дружеството и собствениците на капитала и тяхното идентифициране. 

В пълен синхрон с обновленията по ЗМИП, банките изискват: 
• идентифициране на действителния собственик и проверка на неговата идентификация;
• събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения;
• изясняване на произхода на средствата;
• текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, като са посочени и случаите, в които възниква задължението за прилагане на мерките за комплексна проверка на клиентите.

„Мерките за опростена комплексна проверка се прилагат в зависимост от оценката на потенциалния риск съгласно ЗМИП, след одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 ЗМИП“ – това казва една малка част от закона. 

Как се случва това в Българските банки?

Новите форми и процедури

Ето един пример за най-голямата интернационална банка с представителство в България – Уникредит Булбанк
Ако до скоро банкaта изискваше множество документи да бъдат попълнени от всеки един клиент, то сега банката въвжежда само един изключително опростен въпросник, който включва в себе си всичко досега.

Какво препоръчваме за успешно разкриване на сметка

Важно за всеки предприемач с Българска фирма е да докаже, че интересът му от Българска фирма е не само в оптимизирането на данъците си, а и че реално ще осъществява своя бизнес на територията на Република България.  
Ние, в Зара Консулт, имаме изключитeлно висок процент на успеваемост при разкриването на корпоративни сметки и ще се радваме да съдействаме на нашите клиенти. 

За повече информация – свържете се с нас

Zara Consult Menu