Tag Archives: bg_BG

КОЙ СЛЕДВА ДА ПОДАДЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 143Ш ОТ ДОПК ЗА ЦЕЛИТЕ НА АВТОМАТИЧНИЯ ОБМЕН НА ОТЧЕТИ ПО ДЪРЖАВИ?

Кой следва да подаде уведомление по чл. 143ш от ДОПК за целите на автоматичния обмен на отчети по държави?
 
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“
 
Актуално към 01. 11. 2017 г.
  • подаване на отчети по държави, както
  • уведомленията по чл. 143ш от ДОПК.
Stay Connected


International calls
+359 2 943 33 88

YOU NEED FREE OF CHARGE EXPERT ADVICE?

PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US!
Zara Consult Menu