Кариери

Услугите, които нашите служители предоставят, са огледало на отношението, което получават, от страна на техния работодател.

Zara Consult има за цел да предоставя сигурна и мотивираща работна среда, която да допринася за успешното бизнес развитие. Ние насърчаваме развитието и непрекъснатото усъвършенстване на нашите служители. Свободната комуникация е от изключително значение за нас.

Ние винаги сме готови да разгледаме кандидатурата на всеки специалист, който има интерес и желание да се присъедини към нашия екип.

Очакваме висок стандарт на образователен ценз, сериозни познания в областта на данъчното законодателство, отлично владеене на английски език, визия и желание за развитие и доусъвършенствуване, желание за работа с клиенти в интернационална среда.

Вашите детайли ще бъдат третирани при пълна конфиденциалност.

Моля изпращайте вашата автобиография и снимка на адрес: jobs@zaraconsult.com на вниманието на г-жа Павлина Петрова.

Винаги сме тук за да Ви помогнем!
    Винаги сме тук за да Ви помогнем!