След години на преговори Великобритания и ЕС
постигнаха съгласие за BREXIT.

Търговското споразумение определено носи позитиви на бизнеса, като се предотвратиха евентуални наказателни мита и тежка и хаотична раздяла между Обединеното Кралство и Европейският съюз, в случай, че сделка не беше постигната. 

Въпреки всичко, споразумението остави своите неразрешени проблеми или такива, които крият риск да бъдат разпалени в бъдеще.

Сделката опита да създаде условия за лоялна конкуренция на бизнесът. Обединеното Кралство няма ангажимент да привежда своите закони в съответствие със законите на ЕС, но споразумението налага пропорционални тарифи, подлежащи на арбитраж, в случаите, в които Великобритания наруши правилата.

От друга страна, Търговското споразумение съдържа и клауза „преглед“, която позволява на която и да е от страните периодично да преговаря тази част от договора, в случай, че не е удовлетворена от изпълнението. Това автоматично означава, че е възможно търговската сделка да се разпадне в даден момент, ако Великобритания или ЕС решат, че планираните ползи не работят добре за бизнеса.

Потенциално това би могло да породи и първия проблем при сделката Brexit.

Обменът на лични данни между Обединеното Кралство и  ЕС е временно решен въпрос. За междинен период от максимум шест месеца данните могат да продължат да се прехвърлят, докато не бъде постигнато отделно правно споразумение. Очаква се през 2021 г.  да бъде взето решение за обмена на лични данни, което да удостоверява, че стандартите тяхната защита във Великобритания са сравними с тези на блока.

На дневен ред е и въпросът за финансовите компании.

 

Все още няма решение за така наречената еквивалентност, която да позволи на фирмите да продават услугите си на единния пазар на ЕС.

Споразумението включва само стандартни разпоредби относно финансовите услуги, което означава, че не включва ангажименти за достъп до пазара.

Не на последно място са и множеството въпроси касаещи Гибралтар.

Великобритания и ЕС все още не са постигнали споразумение за Британската територия, свързана с континентална Испания. Без сделка преминаването на границата може да бъде по-трудно, което може да доведе до дълги опашки за пътуващи и значителни икономически смущения.

Един глобален въпрос, чието решение трябва да дойде от бизнеса в Обединеното Кралство  е как да се преодолеят негативите за така наречения B2B, компании, които  са силно свързани с други такива от ЕС или пък хората практикуващи свободна професия – фрийлансъри, които досега успешно са осъществявали бизнеса си пряко с  клиентите си от ЕС? Има ли решение затова и ако да, кое е най-доброто за тях?

Много компании от UK предприемат стъпки по релоциране на бизнесите си в ЕС.

В случай че решението е продължаване на дейността чрез дружество, регистрирано в рамките на ЕС, възниква въпроса къде точно.

България остава една от най-привлекателните бизнес юрисдикции в ЕС, не само благодарение на  първото си място по най-нисък корпоративен данък в Европейския съюз – 10% фиксирана ставка, но и благодарение на бързите и облекчени процедури за стартиране и развитие на бизнес, конкуретни разходи за работна ръка и социално осигуряване, както и отлични условия за международни инвестиции.

< Назад

Публикации

Винаги сме тук за да Ви помогнем!
    Винаги сме тук за да Ви помогнем!