Годишни Финансови Отчети

  • Изготвяне и представяне на ГФО- годишен финансов очет
  • Национални счетоводни стандарти
  • Международни счетоводни стандарти
  • Консолидация
  • Статистически отчети
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu