Активи

  • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
  • Амортизационен план
  • Инвентаризационни описи
  • Водене на склад (материали, стоки)
  • Капитализация
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu