Данъчно планиране

  • Участие в процеса на планиране на годишна и месечна база
    Подсигуряване на мениджмънта на компанията с необходимите данни за процеса на планиране
  • Контрол върху изпълнението на параметрите по планиране
  • Ежемесечни справки и финансов анализ на изпълнението на параметрите по планиране
  • Планови бюджети на дъщерни фирми
Свържете се с нас


България
+359 2 943 33 88

Имате ли нужда от безплатен експертен съвет?

Моля не се колебайте да се свържете с нас.
Zara Consult Menu