BREXIT – ХРАМА НА ОБРЕЧЕНИТЕ

Сключването на сделка за Брекзит с Европейският съюз отне година и половина на Британският Министър-председател Тереза Мей. Великобритания получи една абсолютно несъвършена сделка, на която така или иначе беше обречена.

Отне по-малко от месец за да стане ясно, че парламентът няма да одобри предложеното споразумение за Брекзит и то ще бъде отхвърлено с голяма разлика от гласуващите.

В резултат Г-жа Мей  отмени насрочения вот на парламента на Великобритания и го отложи за неопределено време.

Сега тя отново се отправя на европейско турне. Премиерът се връща в Брюксел за да се опита да предоговори сделката.

Посланието от страна на ЕС е абсолютно ясно – мисията е невъзможна, одобрената сделка за Брекзит е най-добрата възможна и още повече – единствената възможна.

Всичко това води до негативни последствия за икономиката на Великобритания и политически хаос.

Основната причината за този хаос е, че всички онези, които бяха заблудени за това, какво би означавало Брекзит, сега са принудени да посрещнат действителността.

Докато твърдите поддръжници на Брекзит все още вярват във фантазията, че дори и без сделка за излизане Великобритания ще просперира извън Европийския съюз, широката общественост проявява все по-голямо безпокойство от възможността за раздяла без споразумение.

Вот на недоверие, предсрочни парламентарни избори, Брекзит без сделка, нов референдум, оттегляне на решението за излизане от рамките на ЕС в синхрон с тълкувателното решение на Европейския съд относно прилагането на чл.50 – тепърва предстои да видим.

Ще отнеме години да бъдат анализирани и осмислени последствията от резултатите на референдума за Брекзит през 2016г., но едно е ясно – новите бариери пред търговията ще спънат динамиката на Британската индустрия и излизането от общия пазар ще доведе до загуби.

В деня след Брекзит, Великобритания ще бъде изправена вероятно пред  десетилетие на търговски преговори с ЕС, за да смекчи неблагоприятните последствия.

В същото време, това, което се случва в реалните сектори на икономиката, индустрията и бизнеса по време на епизодите „Да бъде“ „Да не бъде“ е едно пълно объркване.

Много компании създават допълнителни клонове или преместват седалищата си в държави от ЕС , в опит да сведат до минимум отрицателните последствия за бизнеса си в резултат на Брекзит.

Особено за малките и средни предприятия, е от жизненоважно значение да преразгледат всички опции позволяващи им да минимизират негативните ефекти.

Сега е моментът, когато мениджърските екипи на фирмите разположени в Обединеното кралство, предприемат стъпки за формулиране на планове, за извънредни ситуации в цикъла на паричните си потоци, подготвяйки се за най-лошите сценарии.

Малките и средни предприятия, особено тези, които са по-податливи на промяна, трябва да обмислят алтернативни варианти, така че  да могат да продължат да работят както обикновено.

При сценарий на излизане на Великобритания от ЕС без сделка, например, процесите на внос и износ могат да бъдат забавени, времето, необходимо за обработката и получаването на плащанията най-вероятно ще се увеличи, което би причинило негативни парични потоци и липса на ликвидност при много компании. Фирмите, особено малките и средни такива са изправени пред въпроси като какво ще стане, ако цените на вноса се повишат, срока на доставките се удължи и разходите за бизнеса постоянно се увеличават? Освен това няма съмнение, че валутните пазари ще се колебаят в подготовката преди и след Брекзит, и компаниите, които работят в  различни валути, трябва да се подсигурят и предприемат адекватни мерки, за да не бъдат засегнати от нестабилната валута.

За международните компании, особено в областта на информационните технологии и високо технологичния финансов сектор, като финтех, продължава да бъде значително по-лесно да установяват и управляват бизнесите си в Лондон, в сравнение с останалите европейски страни. Това до голяма степен се дължи на множеството бизнес инициативи и държавни политики, които Великобритания поддържа с оглед привличане на високо технологични бизнеси. Фондове за насърчаване на иновации, перфектна инфраструктура и мрежи от данни, силната и надеждна  съдебна  система на Англия и Уелс, стабилността на британските институции, английският език, като предпочитан за бизнес комуникация по целият свят са само част от това, което може да бъде изброено. 

Като пример финтек предприемач, който иска да стартира бизнес в Обединеното Кралство, може да регистрира дружество с ограничена отговорност, да открие фирмена сметка, да подаде заявление за регистрация по ДДС отсвоя смартфон за няколко часа – и всичко това с незначителни разходи.

Великобритания предлага конкретни предимства за ИТ компаниите, за да подпомага тяхното развитие и растеж.

През 2017 г. органът за конкурентоспособност и пазари в Обединеното кралство стартира програмата “Open Up Challenge”, която предлага награден фонд от 5 милиона лири, който да бъде споделен сред разработчиците на най-обещаващите услуги, приложения и финансови инструменти от следващо поколение.

Безвъзмездни средства могат да бъдат получени и по програми, подкрепяни от правителството на Обединеното кралство, като например UK Research and Innovation.

Независимо от горното, в случай на „Твърд Брекзит“ или излизане от ЕС без сделка – британските високотехнологични компании, които разчитат на сегашните установени режими, ефективно ще загубят достъпа си до единния пазар в нощта, след Брекзит.  Много от тях разчитат на набирането на служители от целия свят и възможността да  местят персонал в европейските си подразделения, и не само това.

Много от тези компании ще продължат да искат да са установени в Обединеното кралство, но ще им предстои създаването на допълнителен план, така че да могат да запазят базите си в Лондон, като същевременно подсигурят присъствието си и в Европа.

Британските компании, които предоставят услуги в Европа, вече обмислят търговските възможности и инфраструктурата в различните юрисдикции на ЕС, запознават се с правните процеси, свързани със създаване на фирми, наемане на персонал, офис помещения и др. в случай на преместване на бизнеса си или създаване на клонове в Европа.

Независимо от това, че идеята Брекзит е възможно да не се състои и тази опция намира все повече поддръжници, както сред британците, така и сред страните членки на съюза (колкото и политически неудобно да изглежда), много юрисдикции в ЕС се готвят ефективно, както за смекчаване на негативните последици от Брекзит, така и за привличане на британски бизнес в Европа.

Zaraconsult  може да предложи многовъзможности на чуждестранните инвеститори, благодарение на благоприятнатабизнес среда, големите данъчни облекчения, ниските бизнес разходи, като наем инедвижими имоти, комунални услуги, разходи за труд и правителствени стимули запривличане на чуждестранни инвеститори. Ние вече сме разпознати, катопривлекателно място за индустрии като IT и BPO.

Стабилните икономика и банков сектор, второто място на най-нисък държавен дълг в Европа, всичко това съчетано с липсата на етническо напрежение и проблеми с имиграция, извеждат България като силен конкурент сред останалите юрисдикции на ЕС.

Създаването на компания  в България, самостоятелно, или като част от международна структура би могло да бъде много добър вариант за тези, които са решили да изберат план Б – Излизане от “Брекзит”.

Това, което бихме могли да си пожелаем, са само още повече усилия и бизнес стимули, за да поставим достойно България на картата на ЕС, като първокласна бизнес юрисдикция.

Zara Consult Menu